Liitteet ja lähteet

Syöpäsäätiön hallituksen puheenjohtajat

Puheenjohtaja Kausi

Rouva Aino-Mari Mecklin 1948–49
Professori Carl-Erik Johanson (vuodesta 1957 Unnérus) 1949
Rouva Aino-Mari Mecklin 1950
Professori Lauri Kalaja 1951–68
Professori Carl-Erik Unnérus 1969–71
Professori Sakari Timonen 1972–77
Professori Erkki Saxén 1978–79
Professori Martti I. Turunen 1980–84
Professori Pentti J. Taskinen 1985–89
Professori Antti Kauppila 1990
Professori Risto Johansson 1991–94
Professori Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam 1995–2003
Dosentti Tuomo Timonen 2004–09
Professori Seija Grénman 2010–16
Akateemikko Sirpa Jalkanen 2017–

Syöpäjärjestöjen pääsihteerit

Pääsihteeri Kausi

FM Niilo Voipio 1952–86
LL, VTM Liisa Elovainio 1987–2003
LKT Harri Vertio 2003–11
LT Sakari Karjalainen 2011–22
LT Juha Pekka Turunen 2022–

Syöpäsäätiön henkilökunta 2023

Juha Pekka Turunen, Pääsihteeri
Sari Meller, Varainhankintajohtaja
Martta Karjula, Televarainhankkija
Katja Keskitalo, Digitaalisen varainhankinnan päällikkö
Susanna Kinnunen, Markkinointiviestinnän asiantuntija
Hanna Kling, Lahjoittajapalvelun koordinaattori
Anu Koikkalainen, Markkinointipäällikkö
Emilia Kovanen, Televarainhankkija
Tuula Lehtoranta, Lahjoittajapalvelun assistentti
Asta Merenmies, Asiakkuuspäällikkö
Maija Pertola, Hallintokoordinaattori
Carita Päivänen, Viestintäpäällikkö
Maksim Roudak, Televarainhankkija
Alexandra Ruuttu, Markkinoinnin asiantuntija
Marika Salonen, Yritysvarainhankinnan päällikkö
Elli Vanhanen, Yritysvarainhankinnan koordinaattori
Tuire Vataja, Yritysvarainhankinnan koordinaattori
Mona Vättö, Taloussuunnittelija
Jarmo Wahlfors, Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja
Milena Zaremba, Asiakkuusvastaava

Lähteet

Arkistolähteet

Kansallisarkisto

SYÖPÄJÄRJESTÖJEN ARKISTO (1936–1990)
Suomen Syöpäyhdistys
Syöpäsäätiö
Syöpätautien Tutkimussäätiö
Työvaliokunta

Syöpäjärjestöjen arkisto (1991–2022)

Suomen Syöpäyhdistys
Syöpäsäätiö
Syöpätautien Tutkimussäätiö
Työvaliokunta

Painetut lähteet

Syöpäkomitean mietintö. Komiteanmietintö 42/1984. Helsinki 1984

Haastattelut ja kirjalliset tiedonannot

Klaus Elenius
Liisa Elovainio
Matti Hakama
Timo Hakulinen
Auli Jaatinen
Sakari Karjalainen
Eero Keränen
Satu Lipponen
Nea Malila
Sari Meller
Raija Stjernvall
Jarmo Wahlfors
Harri Vertio
Onni Vuorenmaa

Kirjallisuus

Arola, Johanna. Tasalaatuinen syövänhoito on monen tekijän summa. Duodecim 120/2004: 2623–24.

Elovainio, Liisa. Terhokodin alkutaipaleelta. Teoksessa Saattajia ja saatettavia. Terhokodin työntekijöiden, vapaaehtoisten taustavaikuttajien ja omaisten kokemuksia 15 vuoden ajalta, 22–23. Helsinki 2003.

Heinrichs. Erik. Mannerheim Suomen kohtaloissa II. Keuruu 1959.

Huttunen, Jussi. Antioksidantit ja terveys – tieteen harharetki. Duodecim 132/2016: 1194–1195.

Hyvä saattohoito Suomessa. 2010, 11. Asiantuntijakuulemisiin perustuvat saattohoitosuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010: 6.

Hänninen, Juha. Terhon historian kulusta – lyhyt oppimäärä. Teoksessa Saattajia ja saatettavia. Terhokodin työntekijöiden, vapaaehtoisten taustavaikuttajien ja omaisten kokemuksia 15 vuoden ajalta, 16–21. Helsinki 2003.

Immonen, Kari. Suomen Akatemia suomalaisessa tiedepolitiikassa 1970-luvulla. Helsinki 1995.

Lemola, Tarmo. Onko yliopistoille viritetty innovaatioansa. Teoksessa Hautamäki, Antti & Pirjo Ståhle, Ristiriitainen tiedepolitiikkamme. Suuntana innovaatiot vai sivistys?, 131– 142. Helsinki 2012.

Lindqvist, Mardy. Tävlingen hör till saken när pengar delas ut. Focus 2008, 36–39.

Lipponen, Satu. Testamentit tukevat tutkimusta. Focus 2008, 34–35.

Moring, Beatrice. Tieteen saavutuksia ja niiden sovelluksia syöpätautien torjuntaan. Teoksessa Moring, Beatrice, Ramsay, Alexandra, Turpeinen, Oiva. Syöpä voidaan parantaa. 60 vuotta syöpätyötä, 71–118. Porvoo 1996.

Mäkeläinen, Osmo. Syöpä ei ole parantumaton. Suomen Kuvalehti 37/13.9.1947, 8–9. Pasternack, Amos. Elvytys! Akateeminen lääketiede on pulassa. Duodecim 16/2005, 1740–1746.

Raivio, Kari. Haaskalinnut EVO-tutkimusrahoituksen kimpussa. Duodecim 18/2006, 2185–2187.

Ramsay, Alexandra. Vapaaehtoisin voimin syöpää vastaan. Teoksessa Moring, Beatrice, Ramsay, Alexandra, Turpeinen, Oiva. Syöpä voidaan parantaa. 60 vuotta syöpätyötä, 11–70. Porvoo 1996.

Ruokanen, Tapani. Turja – Kriivari. Reportaasi 1900-luvun Suomesta. Keuruu 2001.

Sankila, Risto. Pyrhönen, Seppo, Saksela, Eero. Suomen syöpäinstituutin säätiö 1992.

Setälä, Kai. Uusia hoitokeinoja. Suomen Kuvalehti 37/13.9.1947, 10. (Setälä 1947a)

Setälä, Kai. Syöpä kokeellisen tutkimuksen kohteena. Suomen Kuvalehti 37/13.9.1947, 11–12. (Setälä 1947b)

Sipilä, Petri, Sädehoito. Teoksessa Säteilyn käyttö, 183–218. Säteily ja ydinturvallisuus 3. Hämeenlinna 2004.

Soisalo, Pauli. Gösta Becker. Muistopuhe Duodecimin kokouksessa 22.IX.1949. Duodecim 122/1949: 761–764.

Syöpäsäätiö 25 vuotta. SSY:n, SS:n ja STTS:n toimintakertomus 1973, liite 6.

Taajamaa, Tauno. Lempeäkatseinen legenda. Hämeenlinna 1996. Tiitta, Allan. Collegium medicum. Lääkintöhallitus 1878–1991. Jyväskylä 2009

Tiitta, Allan. Syöpäjärjestöjen myöntämät apurahat 1950–2012. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 87. Helsinki 2013.

Tiitta, Allan. Tieteen tukijoukot. Suomalaiset säätiöt tieteen ja korkeimman opetuksen kehittäjinä 1917–2017. EU 2018.

Tiitta, Allan. 70 vuotta syöpätiedon ytimessä. Suomen Syöpärekisteri 1952–2022. Joensuu 2022.

Turpeinen, Oiva. Syöväntorjunta Suomessa 1700-luvulta 1990-luvulle. Teoksessa Moring, Beatrice, Ramsay, Alexandra, Turpeinen, Oiva. Syöpä voidaan parantaa. 60 vuotta syöpätyötä, 119–193. Porvoo 1996. Tutkimuksen asein.

Syöpätautien tutkimussäätiö 1969–1979. Turku 1980.

Vehkakoski, Vellamo. Järkkymättömät. Helsingin Sanomat 15.3.2020.

Visakorpi, Tapio. Duodecimin ja Suomen Lääketieteen Säätiön apurahat ja niiden jakautuminen. Duodecim 2007, 1323–1328.

 

Lehdet ja aikakauskirjat

Focus 2008
Helsingin Sanomat 26.3.1969
Hufvudstadsbladet 21.8. ja 26.9.1947

 

Internet-lähteet

Freystätter, Hanna & Veli-Matti Mattila. Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen. Suomen Pankki. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 18.1.2011. BoF Online 1/2011. (https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/8434/167911. pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Heikkilä, Mari & Lounasmaa, Jouni. Lääketieteen tutkimusrahoitus 2022. Lääketieteen säätiöiden selvitys. (https://www.lastentautientutkimussaatio.fi/wp-content/uploads/2022/09/La%CC%88a%CC%88ketieteen-tutkimusrahoitus-2022_web.pdf)

Huvila, Jarna. Rusettimyynnin kehittäminen Syöpäsäätiön Roosa nauha-kampanjassa. Opinnäytetyö. Liiketalouden koulutusohjelma 2009. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. (https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3427/huvila_jarna. pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Kauppaneuvos Satu Tiivola. Syöpätutkimus on tärkein lahjoituskohde. 1.9.2020 (https:// syopasaatio.fi/kauppaneuvos-satu-tiivola-syopatutkimus-on-tarkein-lahjoituskohde/)

Latvala, Piiu. Pirsy 70 vuotta_ Täyttä elämää loppuun saakka. 6.8.2021(pirkanmaansyopayhdistys.fi/ajankohtaista/blogit/pirsy-70-vuotta-taytta-elamaa-loppuun-saakka/)

Luoma, Mikko & Viitala, Riitta. Suomalainen henkilöstöjohtaminen kirjallisuuden valossa. Omaa, lainattua vai yhdisteltyä? Teoksessa Kauhanen, Juhani, Leppävuori, Sirkka, Malin, Leena & Mansukoski, Seppo (toim.). Henkilöstöjohtaminen Suomessa 1960– 2015 – ihmisistä on kysymys, 15–41. Aalto-yliopisto. Kauppakorkeakoulu. Johtamisen laitos 2015. (https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/18989/ isbn9789526063492.pdf)

Miettinen, Asko. Henkilöstöammattilaisten osaaminen – ammattilaisuus murroksessa. Teoksessa Kauhanen, Juhani, Leppävuori, Sirkka, Malin, Leena & Mansukoski, Seppo (toim.). Henkilöstöjohtaminen Suomessa 1960–2015 – ihmisistä on kysymys, 61–75. Aalto-yliopisto. Kauppakorkeakoulu. Johtamisen laitos 2015. (https://aaltodoc.aalto.fi/ bitstream/handle/123456789/18989/isbn9789526063492.pdf)

Syöpäjärjestöjen toimintakertomukset 2011–21. (https://www.syopajarjestot.fi/julkaisut/ raportit/) Syöpäsäätiön juhlatoimikunta: 25 vuotta syöpätutkimuksen puolesta. 24.3.2023 (https:// syopasaatio.fi/tietoa-meista/juhlatoimikunta/?gclid=EAIaIQobChMI4_GXgaiN_gIVqhJ7Ch3Qzg9gEAAYASAAEgLVxfD_BwE)

Valtion rahoitus lääketieteelle vähentynyt hälyttävästi: kiristykset näkyvät potilaille saakka – ”Sitä saa mitä tilaa”. Julkaistu 5.10.2016. (http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/valtion-rahoitus-laaketieteelle-vahentynyt-halyttavasti-kiristykset-nakyvat-potilaille-saakka-sita-saa-mita-tilaa/6104452)